ภูเขาในไทย

ภูเขาในไทย

ภูเขาหรือเทือกเขาหมายถึงลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูงจากพื้นดิน 600 เมตร

ชอบไปเที่ยวในที่สูงๆหรือไปปีนเขาเป็นที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะมีอากาศดีและเย็น ภูเขาสามารถแบ่งประเภทได้ ภูเขาโก่งตัวเกิดการเลื่อนของหินทำให้มีการยกตัวและการทรุดตัวจนเกิดเป็นภูเขานั่นเอง ภูเขาโดม เกิดจากการที่หินดันตัวแต่ยังไม่พ้นพื้นผิวก็เย็นตัวก่อน ภูเขาไฟ เกิดจากการที่หินละลายก่อตัวและทับถมกัน ภูเขาในไทยที่สำคัญเป็นภูเขาหรือเทือกเขาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและอุดมไปด้วยป่าไม้ยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงของทุกสิ่งบนเขารวมทั้งผู้คนบนเขาด้วย

ยังมีพืชพรรณนานาชนิดยังใช้เป็นการแบ่งเขตระหว่างประเทศได้อีกด้วย ภูเขาในแต่ละภาคมีความสำคัญ เทือกเขาจอมทอง เป็นแนวเขาที่อยู่ต่อเนื่องมาจากเขาถนนธงชัยไปทางตะวันตกของเชียงใหม่โดยมีส่วนที่สูงที่สุดอยู่ที่ ดอยอินทนนท์ มีความสูงที่ 2565 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เขาถนนธงชัย เป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ที่ตั้งอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือมาตะวันออกเฉียงใต้ไล่มาตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก อุทัยธานีมาถึงกาญจนบุรี นับเป็นเขาที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวที่ 880 กิโลเมตร และมีความสูงที่ 2152 เมตร

ตัวเขาทอดยาว ตะวันตกของจังหวัดเชียงรายและตอนเหนือของเชียงใหม่มีความยาว 1330 กิโลเมตรส่วนที่อยู่ในประเทศไทยมีความยาว 120 กิโลเมตร และความสูงอยู่ที่ 2146 เมตร เขาผีปันน้ำ อยู่ตามแนวเหนือและใต้และอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของเชียงรายไล่มาถึงทางตะวันตกของจังหวัดพะเยามายังจังหวัดแพร่และหยุดที่จังหวัดลำปางมีความยาวที่ 412 กิโลเมตร ส่วนที่สูงที่สุดอยู่ในจังหวัดพะเยามีความสูงที่ 1697 เมตร เทือกเขาหลวงพระบาง เป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับลาว

ตั้งอยู่ในแนวเหนือและใต้ ตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยามาถึงจังหวัดพิษณุโลกมีความยาวอยู่ที่ 590 กิโลเมตร ภูเขาในประเทศไทยมีมากมายมีความอุดมสมบูรณ์มาก หากไม่ตัดไม้ทำลายป่าก็จะมีป่าให้ลูกหลานให้พวกเราได้ดูและท่องเที่ยวหรือศึกษาธรรมชาติยังเป็นที่พักผ่อนได้ดีมีอากาศดีและยังมีอากาศที่บริสุทธิ์พวกเราควรจะช่วยกันปกป้องหรือรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาภูมิประเทศของเราเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทยในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจกับการมาเที่ยวสถานที่แบบนี้เพราะสามารถปีนเขาได้ เดินป่าได้และยังตั้งแคมป์บนเขาได้อีกด้วยและยังได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามของประเทศของเรา