New 7 wonders of the world 

New 7 wonders of the world 

        เจอว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 7 ที่ด้วยกันโดยจะมีการแบ่งออกเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่ากับยุคใหม่ซึ่งในวันนี้จะมาแนะนำ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคใหม่ให้ได้ทราบกันว่าในตอนนี้มีการอัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างให้กลายมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เราควรที่จะหาโอกาสสักครั้งหนึ่งไปท่องเที่ยว

       อันดับที่หนึ่งได้แก่ Chichen Itza แห่งประเทศเม็กซิโก ที่นี่เป็นซากอารยธรรมโบราณ ซึ่งชาวเมืองเม็กซิโกเชื่อกันว่าถูกสร้างมาจากชาวมายัน โดยสิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับเทพเจ้า โดยโบราณสถานแห่งนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับสามเหลี่ยมซึ่งมองดูแล้วเหมือนกันพีระมิด

        อันดับที่สองได้แก่ คริชตู เรเดงโตร์  แห่งประเทศบราซิล เป็นรูปปั้นพระเยซูขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นบนยอดเขากอร์โกวาดู ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวบราซิลที่มีต่อพระเจ้า

       อันดับที่สามกำแพงเมืองจีน  เป็นสิ่งก่อสร้างที่คนจีนในสมัยราชวงศ์ฉิน ได้ก่อสร้างเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานเมืองจีนได้ ซึ่งมีความยาวที่สุดในโลกและเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างขึ้นมา ว่ากันว่าสามารถวัดความยาวได้ทั้งสิ้น 21,196.18 กิโลเมตรเลยทีเดียว

     อันดับที่สี่ มาชูปิกชู แห่งประเทศเปรู  เป็นเมืองที่เคยเป็นที่ตั้งของชาวอินคาและเมื่อกาลเวลาผ่านไปก็ถูกผู้คนลืมเลือนไป จนมีนักโบราณคดีมาค้นพบใหม่อีกครั้งในช่วงปีคริสต์ศักราช 1911 ซึ่งว่ากันว่าเมืองมาชูปิกชู นี้เป็นเมืองที่สาบสูญแห่งอินคา  โดยหายไปจากความทรงจำของชาวเมืองนานกว่า 3 ศตวรรษเลยทีเดียว

  อันดับที่ห้า นครเพตรา  แห่งประเทศจอร์แดน  ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและเคยเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาวนาบาเซียน ซึ่งที่นี่เคยเป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อวันเวลานานวันผ่านไปก็ถูกผู้คนละทิ้งสูญหายไปนานกว่า 700 ปีจนมีนาย โจฮันน์ ลุควิก เบิร์กฮาร์ท มาค้นพบในปีคริสต์ศักราช 1812 และได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจอร์แดนอีกครั้ง

   อันดับที่หก โคลอสเซียม แห่งประเทศอิตาลี ที่นี่คือสนามกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ โดยมีการเชื่อกันว่ากว่าจะสร้างสถานที่แห่งนี้เสร็จต้องใช้เวลานานกว่า 10ปีเลยที่เดียว ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นที่บันเทิงแก่คนที่มีเงินเข้าชม โดยจะมีการนำนักโทษมาต่อสู้กับสัตว์ร้ายและหากใครสู้ชนะสัตว์ได้ก็จะได้เป็นอิสระ

  อันดับที่เจ็ดทัชมาฮาล แห่งประเทศอินเดีย เป็นสุสานที่เอาไว้ฝังศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ซึ่งพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุล ได้สร้างเอาไว้เพื่อระลึกถึงพระมเหสีที่พระองค์รัก เป็นสถานที่ที่สวยงามเพราะสร้างจากหินอ่อนทั้งหลังและยังสมีการประดับประดาด้วยเพชร นิลจินดามากมาย 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sexybaccarat