Tag: ความรู้ทั่วไป

ภูเขาในไทย

ภูเขาหรือเทือกเขาหมายถึงลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูงจากพื้นดิน 600 เมตร ชอบไปเที่ยวในที่สูงๆหรือไปปีนเขาเป็นที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะมีอากาศดีและเย็น ภูเขาสามารถแบ่งประเภทได้ ภูเขาโก่งตัวเกิดการเลื่อนของหินทำให้มีการยกตัวและการทรุดตัวจนเกิดเป็นภูเขานั่นเอง ภูเขาโดม เกิดจากการที่หินดันตัวแต่ยังไม่พ้นพื้นผิวก็เย็นตัวก่อน ภูเขาไฟ เกิดจากการที่หินละลายก่อตัวและทับถมกัน ภูเขาในไทยที่สำคัญเป็นภูเขาหรือเทือกเขาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและอุดมไปด้วยป่าไม้ยังเป็

อ่านต่อ »