Tag: ดอยผาฮี้

ดอยผาฮี้

ดอยผาฮี้  จังหวัดเชียงราย 

     ดอยผาฮี้    จังหวัดเชียงรายพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นภูเขาและป่าไม้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่นอกจากวัดวาอารามแล้วก็มักจะเป็นภูเขาหรือไม่ก็เป็นพวกไร่หรือสวน         สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะพาไปแนะนำให้รู้จักกันในครั้งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมากและที่สำคัญที่นี่นั้นเป็นแหล่งการเพาะปลูกกาแฟที่สำคัญยิ่งเรียกได้ว่าเป็นรากฐานธุรกิจของจังหวัดเชียงรายในการทำธุรกิจไร่กาแฟเลยทีเดียว        จะเห็นได้จากกาแฟจากจังหวัดต่างๆทั่วปร

อ่านต่อ »