Tag: วัดประสิทธิเวช

วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก 

        วัดประสิทธิเวช เมื่อคุณขับรถออกมาจากกรุงเทพฯตรงมาที่ถนนเส้นรังสิต- นครนายก  มาที่อำเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก   คุณจะได้ยินชื่อเสียงของวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ประชาชนในจังหวัดนครนายกให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก โดยวัดแห่งนี้นั้นแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดปรากฏต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดประสิทธิเวช            แต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปที่วัดแห่งนี้มักจะได้ยินชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดเก่าเนื่องจากว่าเรียกตามความเก่าของตัววัดนั่นเองเพราะวัดแห่งนี้นั้นมีอายุ

อ่านต่อ »