Tag: เที่ยวภูเขาเทียนจื่อ เมืองจางเจียเจี้ย

เที่ยวภูเขาเทียนจื่อ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน 

          เที่ยวภูเขาเทียนจื่อ เมืองจางเจียเจี้ย ที่มณฑลหูหนานมีเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ทางตอนเหนือชื่อเมืองอู่หลิงหยวนโดยเมืองนี้นั้นเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่น่าสนใจ เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมากและสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นั้นยังได้รับสมญานามว่าเป็นบุตรแห่งสวรรค์ซึ่งภาษาจีนนั้นเรียกว่าภูเขาเทียนจื่อนั่นเอง               สำหรับภูเขาเทียนจื่อแห่งนี้นั้นมีความสูงถึง 1,262 เมตรเลยทีเดียว  นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ของภูเขาเทียนจื่อแห่งนี้ยัง

อ่านต่อ »