Tag: เรื่องที่น่าสนใจ

การท่องเที่ยวและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

คนมักจะหาวันหยุดหรือวันว่างเพื่อจะไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆให้เป็นการพักผ่อนใจเติมความสดใสให้กับร่างกาย หรือจะเป็นเทศกาลวันหยุดใหญ่ๆ ซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของคนส่วนใหญ่ และนักท่องเที่ยวก็จะพากันรวมตัว แล้วเมื่อนักท่องเที่ยวรวมตัวกัน มันก็เปลี่ยนการเป็นทำลายธรรมชาติ สิ่งตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างทะเลบางแสน หรือช่วงวันหยุดการที่ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวคือการพักผ่อนจากการทำงาน จากนั้นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ให้ก็ คือ ขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งทะเลบางแสนนั้น ก็มีเรื่องขยะมากพอสมควรจนทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นทำให้

อ่านต่อ »

หางานทำในจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่สามารถทำงานอะไรได้บ้าง จังหวัดแพร่นั้นเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กๆซึ่งอยู่ทิศทางเหนือของเรา เนื่องจากจังหวัดแพร่นั้นเป็นทางผ่านที่ไปสู่จังหวัดอื่นได้ ซึ่งไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจสักเท่าไรนัก และวันนี้เรามีวิธีการทำธุรกิจมาแนะนำซึ่งเอกลักษณ์และด้านวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และต่างก็เป็นสิ่งที่ยอมรับของจังหวัดอื่นๆเช่นกัน จังหวัดแพร่นั้นก็ยังสามารสร้างรายได้หรือสร้างธุรกิจหลายอย่างได้เหมือนกัน เช่น สามารถทำธุรกิจอะไรได้บ้างในจังหวัดแพร่ เกษตรกรรม ในพื้นที่สามารถทำการปลูกพืชไร่และพืชเศรษฐกิจได้

อ่านต่อ »