Tag: โบสถ์ที่มีความสวยงาม

โบสถ์ที่มีความสวยงามติดอันดับโลก 

 basil’s cathedral รัสเซีย          โบสถ์ที่มีความสวยงาม  โบสถ์แห่งนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศรัสเซีย  ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก โดยถูกสร้างเอาไว้แถวบริเวณ จตุรัสแดง และการก่อสร้างนั้นก็มีการสร้างมาตั้งแต่ปี 1561 โดย ซาอีวาน ที่ 4   เดิมทีนั้นมีชื่อว่ามหาวิหารแห่งการอธิษฐานของพระแม่มารีก่อนจะถูกเรียกชื่อตามนักบุญ           ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือแต่เดิมที่ชื่อว่า wasinee ผู้ที่มีบทบาทต่อวัฒนธรรมรัสเซียมานานกว่าหลายศตวรรษแห่งนี้ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซ

อ่านต่อ »