Tag: ae sexy

7 ร้านอาหารเก่าแก่บริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นั้นเป็นสถานที่ ๆมีการค้าขายอาหารต่าง ๆมากมาย เพื่อเป็นการรองรับผู้ที่มารอรถไฟที่สถานีนี้ และยังเป็นสถานที่เก่าแก่ในย่านนี้ที่มีความทรงจำอยู่มากมาย ซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีร้านอาหารที่มีรสชาติเด็ด ๆมากมายซ่อนอยู่อย่างแน่นอน บทความนี้จึงจะมาแนะนำร้านอาหารบริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ที่มีรสชาติเด็ด ไม่ควรที่จะพลาดหากได้แวะมาที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่แห่งนี้ 1.เจ๊ไพ เตาถ่าน ร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอยอินทรพิทักษ์ 5 ซึ่งไม่ไกลจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่มากนัก และสมกับชื่อของร้าน

อ่านต่อ »